ostatnio Dodane

Pomoc psychologiczna Gestalt

Pomoc psychologiczna Gestalt

OPIS

WSPG Poznań zaprasza na 

www.gestalt.wspg.pl

503 77 90 77

I ETAP SZKOŁY PSYCHOTERAPEUTÓW

Program Podstawowy : Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej


Termin : V edycja  23-25 MARCA 2018, Miejsce Poznań ul. Dąbrowskiego 75/18

Zapraszamy pedagogów, psychologów, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, inne osoby zainteresowane wykorzystaniem nurtu Gestalt w pracy zawodowej

JAKIE KOMPETENCJE MOŻNA ZDOBYĆ

# Umiejętność wykorzystania technik i narzędzi Gestalt w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi

# Podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w relacjach interpersonalnych

# Znajomość procesów indywidualnych i grupowych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej

# Poszerzanie świadomości własnych obszarów psychicznych

# Poznanie i doświadczenie wielowymiarowości kontaktu psychologicznego

# Kompetencje (nabycie i doskonalenie) w zakresie skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym i zawodowym

Zapraszamy do udziału w warsztatach odtwarzających warunki, w których używane są umiejętności i wiedza będące przedmiotem szkolenia. Studenci nabywają wiedzę i umiejętność wykonując osobiście praktyczne zadania nazywane treningiem zawodowym. Uzyskują również kompetencje teoretyczne i praktyczne wraz z pogłębieniem procesu rozumienia, świadomości. Utrwalanie umiejętności wiąże się z zaangażowaniem osobistym - symulowanie eksperymentu, doświadczanie, prowadzenie sesji, praktykowanie umiejętności nabytych w grupie.

I ROK SZKOŁY

Integracja oraz wprowadzenie do filozofii podejścia Gestalt

Korzenie i podstawowe pojęcia w psychoterapii Gestalt

Figura i tło, świadomość, samoregulacja w cyklu Zenkera

Teoria pola, metoda fenomenologiczna oraz dialog egzystencjalny

Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT

Trening interpersonalny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT

Kontakt terapeutyczny w podejściu Gestalt, kontakt graniczny

Koncepcje zaburzeń cz.1 

Koncepcje zaburzeń cz.2

Podsumowanie pierwszego roku i egzamin

II ROK SZKOŁY

Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.1

Narzędzia, metody i techniki Gestalt, cz.2

Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT

Trening terapeutyczny (5 pełnych dni) - jednocześnie zaliczony jest studentom 1 z wymogów certyfikacji EAGT

Niektóre zjawiska w relacji terapeutycznej, Etyka w zawodzie psychoterapeuty

Metodyka pracy z ciałem w procesie psychoterapii i pomocy psychologicznej Gestalt

Formy psychoterapii Gestalt

Trening umiejętności psychoterapeutycznych

Zastosowanie podejścia Gestalt w socjoterapii

Zakończenie i podsumowanie procesu edukacji I etapu - Egzamin


Komentarze

Okeno Chat - Dyskutuj z innymi!