Koszyk
66 120,00
lub od 190,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Dom na sprzedaż

Dom na sprzedaż
Dom na sprzedaż
Dom na sprzedaż

Parametry

  • Rynek wtórny
  • Powierzchnia domu [m2] 159
  • Liczba pokoi 4
  • Powierzchnia działki [m2] 159
  • Numer oferty: 5293/3186/ODS

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości Syndyk Masy Upadłości Mariusza Deski ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci udziału w wysokości 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Nekli, działka nr 485, obręb ewidencyjny 0209, o pow. 0,1402 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1F/00005839/9, szczegółowo opisanego w „Operacie szacunkowym” z dnia 17 września 2018 r. , sporządzonym przez biegłego sądowego ds. wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw mgr inż. Michała Majchrzyckiego. Cena wywoławcza wynosi nie mniej niż 66. 120,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych netto). Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym sygn. akt. XI GUp 39/18” z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 39/18” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku do godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu pod adresem ul. Towarowa 41/100, 61-896 Poznań lub przesłać listem poleconym na ww. adres kancelarii (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz oświadczenia oferenta określone w regulaminie sprzedaży. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w kwocie 6. 612‬,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych) na rachunek bankowy masy upadłości 70 1090 1447 0000 0001 3605 3806 z dopiskiem "Sprzedaż, konkurs ofert – sygn. akt. XI GUp 39/18" najpóźniej do dnia 18 stycznia 2021 roku. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu 18 stycznia 2021 roku o godz. 12:00, w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia, w całości lub części, w każdym czasie, bez podania przyczyny. Operat dotyczący nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w biurze w Poznaniu przy ul. Towarowej 41/100. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową w formacie pdf. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 17:00. Kontakt: Syndyk Krzysztof Skrzypinski tel: 61-670-73-73 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 78Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!