Koszyk
570 000,00
lub od 1 639,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Działka na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia [m2] 0
  • Numer oferty: 28400/3186/OGS

Opis

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu BURMISTRZ SZUBINA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Szubin, położonej w Szubinie. Przedmiotem ogłoszenia o przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Szubinie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 817/15 o powierzchni 2,0000 ha. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w Szubinie przy ul. Sportowej w strefie obrzeżnej miejscowości w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo i terenów inwestycyjnych. Dotychczas działka stanowiła teren użytkowany rolniczo, aktualnie jest to teren nieużytkowany. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oparta na słupie. Teren w części podmokły. Kształt działki przedstawia regularny wielobok, teren płaski. Dojazd drogą gruntową. Możliwość podłączenia prądu, wody, gazu i kanalizacji. Zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostę Nakielskiego działka nr 817/15 sklasyfikowana jest jako RV (grunty orne klasy V) - 1,9168 ha i ŁIV (łąki klasy IV) - 0,0832 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części miasta Szubina, gmina Szubin uchwalonym uchwałą Nr XLVII/576/18 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 27. 09. 2018 r. , działka o numerze ewidencyjnym 817/15 w Szubinie położona jest w konturze urbanistycznym oznaczonym symbolem 1P/U - teren przeznaczony na cel obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1U/00016651/8. Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu prawem własności. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary ewentualne wznowienie granic nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę 570. 000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 85. 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szubinie w Banku Spółdzielczym w Szubinie Nr: 89 8164 0001 0000 0505 2000 0027 – najpóźniej do dnia 22 stycznia 2021 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek organizatora przetargu). Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży podanym przez sprzedawcę. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu na rzecz tych uczestników, którzy przetargu nie wygrali. Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 r. o godzinie 9:00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Szubinie (pokój nr 39 na I piętrze), przy ul. Kcyńskiej 12. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłat wieczysto – księgowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szubinie (pokój nr 11), tel. 052 391 07 92 oraz na stronach internetowych www. bip. szubin. pl i www. szubin. pl. Kontakt: Urząd Miasta Szubin tel: 052 391 07 92 szubin. pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!