Koszyk
1 916 000,00
lub od 5 509,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 1175
  • Numer oferty: 7830/3186/OOS

Opis

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 OGŁASZA pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej podpiwniczonym budynkiem kamienicy o charakterze mieszkalno – użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej (zgodnie z inwentaryzacją) 1175,75 m2, powierzchnia zabudowy (wg inwentaryzacji budynków) 581m2, powierzchnia netto- z piwnicami (wg inwentaryzacji) 1498,39 m2, usytuowanej na działce gruntowej nr 4, zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Czwartek 3, o powierzchni 0,0996 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00015123/4. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości budynkowej wynosi: 1 916 000 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy złotych). Wadium w wysokości 50. 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68113012060028909738900004 podając tytuł wpłaty ,, przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Czwartek 3 w Lublinie’’ lub złożyć wraz z ofertą w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium pozostanie zwrócone. Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg-sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Czwartek 3- nie otwierać przed dniem 16. 11. 2020 r. godz. 10:30’’ należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1, pok. nr 8 do dnia 16. 11. 2020 r. do godz. 10. 00. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16. 11. 2020 r. o godz. 10. 30 w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, parter pok. nr 21. Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz szczegółowy opis budynku, znajduje się na stronie internetowej www. umlub. pl w zakładce Komunikaty i siedzibie Sprzedającego. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu. Kontakt: Uniwersytet Medyczny w Lublinie tel: 81 448 56 04, 81 448 56 00 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 5Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!