Koszyk
1 994 500,00
lub od 5 734,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 3949
  • Numer oferty: 7831/3186/OOS

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki: Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności: - zabudowanej działki nr 5115/409 o pow. : 8. 719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa, - zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow. : 2. 920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy, - zabudowanej działki nr 5750/409 o pow. : 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa o łącznej powierzchni: 12. 274m2 za cenę nie niższą niż: 1. 994. 500,00zł. netto (słownie: jeden milion, dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące, pięćset złotych, 00/100) plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 50% wartości oszacowania. 1) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www. syndyk-zurakowski. pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 66* * *(pokaż) 668 495 147 lub 66* * *(pokaż) 668 495 147 lub 66* * *(pokaż) 668 495 147 oraz za pośrednictwem adresu email: pl. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 2) Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 100. 000,00 zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S. A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium. 3) Oferty pisemne m. in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13. 10. 2020 r. umieszczonym na stronie internetowej: www. syndyk-zurakowski. pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do dnia 13 listopada 2020r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości AGD Market Sp. z o. o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją: „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o. o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32” (nieruchomość opisana w pkt II) 4) Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13. 10. 2020 r. umieszczonym na stronie internetowej: www. syndyk-zurakowski. pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”. 5) Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 Regulaminu Sprzedaży z dn. 13. 10. 2020r. , powoduje, iż syndyk masy upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłacone przez oferenta. 6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego. 7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu postępowania cywilnego). 8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny. Kontakt: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu tel: 66* * *(pokaż) 668 495 147 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 6Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!