Koszyk
256 500,00
lub od 737,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 696
  • Numer oferty: 7846/3186/OOS

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIĄTYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach przy ulicy 3 Maja 72, 32-100 Proszowice oraz na stronie dozbycia. proszowice. pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym piątym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości składającej się z działki numer ewidencyjny 227/1 o powierzchni 0,1966 ha zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym w trakcie budowy, położonej w Żębocinie. Dla działki nr ew. 227/1 o powierzchni 0,1966 ha położonej w Żębocinie, stanowiącej własność Gminy Proszowice prowadzona jest księga wieczysta KR1H/00012591/3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 kwietnia 2020 r. , drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 05 czerwca 2020 r. , trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 22 lipca 2020 r. , czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 września 2020 r. Aktualnie Gmina i Miasto Proszowice nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Proszowice (kierunki rozwoju) zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Proszowicach Nr XII/92/2007 z dnia 12. 12. 2007 r. działka numer ewidencyjny 227/1 o powierzchni 0,1966 ha położona w Żębocinie, jest przeznaczona pod: - tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą jednorodzinnej oraz usługi rzemiosła o podwyższonej intensywności (adaptacja, porządkowanie, przekształcenie, uzupełnienie i rozwój) - tereny koncentracji usług (adaptacja, porządkowanie, przekształcenie, uzupełnienie i rozwój) - tereny potencjalnego rozwoju inwestycyjnego - tereny predysponowane do rozwoju usług (lokalne centra krystalizujące układ przestrzenny) Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku północ - południe. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony północnej bezpośrednio z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć energetyczna. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć gazowa i wodociągowa. Budynek w trakcie budowy jest wolnostojący, trójkondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 338,80 m2, powierzchnia użytkowa budynku 696,54 m2. Budynek realizowany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Inwestycja prowadzona jest na podstawie Decyzji Nr UAN-8381/49/87 Naczelnika Miasta i Gminy w Proszowicach z dnia 05 maja 1987 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenie na budowę. Przedmiotowy budynek jest aktualnie w trakcie budowy o stopniu wykonania robót budowlanych na poziomie 41%. Na nieruchomości wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnicy, stropy piwnicy, częściowo schody piwnicy, izolacje fundamentów i ścian piwnicy. Konstrukcje nadziemne wykonywane kompleksowo, stropy i sklepienia, częściowo schody i podesty w części nadziemnej, ścianki działowe, konstrukcję dachu, pokrycie dachu (aktualnie uszkodzone), podłoża i kanały wewnątrz budynku, częściowo warstwy wyrównawcze pod posadzki i częściowo tynki i oblicowania. Stan zaawansowania budowy: stan surowy otwarty. Piąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Żębocinie składającej z działki numer ewidencyjny 227/1 o powierzchni 0,1966 ha zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w trakcie budowy odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice sala nr 8. Cena wywoławcza wynosi brutto 256 500,00 złotych (słownie brutto: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 00/100 złotych). Wadium w kwocie 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach – Bank Spółdzielczy Proszowice nr 25 85970001 0010 0000 1049 0007. Termin wpłacenia wadium upływa w dniu 23 listopada 2020 r. – decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Proszowicach 2. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 4. W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy – wadium nie podlega zwrotowi Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Proszowicach ul. 3-go Maja 72 pokój nr. 44 lub telefonicznie pod numerem 12 385 12 34. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Kontakt: Urząd Gminy i Miasta Proszowice tel: 12 385 12 34 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!