Koszyk
2 000 000,00
lub od 5 750,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 3634
  • Numer oferty: 7860/3186/OOS

Opis

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t. j. ze zm. ) OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 495/8 o powierzchni 8. 9680 ha obr. Płoty 3 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGO ZABUDOWANEJ ZAMKIEM NOWYM dawną rezydencją rodziny von Bismarck Przetarg odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315. Termin wpłaty wadium do 25 stycznia 2021 r. Okazanie nieruchomości nastąpi 11 grudnia 2020 r. w godz. od 11:00 do 13:00, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych. Cena wywoławcza – 2 000 000,00 zł słownie: dwa miliony złotych Wadium – 200 000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 t. j. ze zm. ). Na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t. j. ze zm. ) ustalona cena wywoławcza nieruchomości zawiera 50% bonifikatę z tytułu wpisu do rejestru zabytków. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana położona w centrum miasta Płoty przy ul. Sienkiewicza 3 w obrębie nr 3 miasta Płoty, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00030519/1, oznaczona nr działki 495/8 o pow. 8,9680 ha, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nowym nr A-281. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi zabytkowy zespół parkowo-zamkowy, położony nad rzeką Regą, przy drodze krajowej nr 6 relacji Szczecin – Gdańsk, będącej kontynuacją autostrady A11. Odległość do Szczecina – 80 km, do Koszalina – 80 km, do granicy państwa w Kołbaskowie – 90 km. Uzbrojenie terenu: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Dojazd do działki korzystny z drogi urządzonej. Zabudowania: - budynek Nowego Zamku o pow. użytkowej 3. 507,40 m2, - budynek gospodarczy o pow. użytkowej 39 m2, - budynek-brama wjazdowa o pow. użytkowej 52 m2, - budynek-grobowiec o pow. użytkowej 36 m2. Na nieruchomości znajdują się 2 garaże, które stanowią nakłady osób trzecich i nie stanowią przedmiotu sprzedaży. https://ploty. e-mapa. net/ Nowy Zamek wraz ze znajdującym się na jego tyłach parkiem to dawna rezydencja należąca do rodziny von Bismarck. To budowla trójskrzydłowa, o nieregularnym rzucie w kształcie litery „C”. Ozdobą zamku są liczne balustrady i tarasy. Wejście na dziedziniec prowadzi przez budynek bramy. Po II wojnie światowej zamek stał się najpierw siedzibą Szkoły Rolniczej, później internatu dla dojeżdżających do Zespołu Szkół Rolniczych. W prawym skrzydle zamku mieści się Sala Posiedzeń oraz Sala Ślubów. W bezpośrednim otoczeniu zamku od strony południowej znajduje się piękny, zabytkowy park z wieloma egzotycznymi i rzadkimi gatunkami drzew o parametrach pomnikowych. Dziedziniec pałacowy łączy się z parkiem trzema drogami – alejami spacerowymi, z których aleja lipowa jest najbardziej okazała. Na szczególną uwagę zasługują stare kasztanowce znajdujące się przy zamku od strony rzeki. W części środkowej parku znajduje się budynek grobowca właścicieli zamku. Zespół zamkowo – parkowy sąsiaduje od strony północnej z terenem kościoła neogotyckiego, od strony południowej z rzeką Regą i zorganizowaną przy jej brzegu przystanią kajakową, leżącą na szlaku kajakowym o długości 136 km, od Świdwina do Morza Bałtyckiego. W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące służebności przechodu i przejazdu oraz informacja o wpisie do rejestru zabytków. Służebności gruntowe ustanowione zostały przez teren działki, na odcinku od bramy głównej do nieruchomości oznaczonych jako działki 495/6 i 495/7, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla właścicieli tych nieruchomości. Nie wpływają one istotnie na zmianę charakteru nieruchomości i jej sposobu użytkowania. Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach, który zostanie wygaszony po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu. Z uwagi na wpis nieruchomości do rejestru zabytków, przyszły właściciel zobowiązany będzie do jej użytkowania w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067). Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi. Przeznaczenie nieruchomości: Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1. W-1). Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na teren usług oświaty rolniczej, obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską – usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie do dnia 25 stycznia 2021 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm. ). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach: 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzonego przez Bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 stycznia 2020 r. , drugi przetarg odbył się w dniu 15 maja 2020 r. , trzeci przetarg odbył się w dniu 25 września 2020 r. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest wraz z opisem nieruchomości na stronie internetowej www. gryfice. pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow. gryfice. ibip. pl Kontakt: Starostwo Powiatowe w Gryficach tel: 91 3842407 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 10Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!