Koszyk
1 801 822,50
lub od 5 180,00zł / msc Oblicz >>
title

Więcej informacji

0.0 (0)

Obiekt na sprzedaż

Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż
Obiekt na sprzedaż

Parametry

  • Powierzchnia lokalu [m2] 2119
  • Numer oferty: 7898/3186/OOS

Opis

Syndyk masy upadłości dłużnika Krzysztofa Haniewicza prowadzącego przedsiębiorstwo pod firmą PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej z siedziba w Środzie Wlkp. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż przedsiębiorstwa i zaprasza do składania ofert Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k. c. prowadzonego pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej z/s w Środzie Wlkp. , z wyłączeniem: wierzytelności upadłego, środków finansowych w kasie i na rachunkach bankowych, tajemnic przedsiębiorstwa, dokumentacji księgowej, finansowej i handlowej koniecznej do prowadzenia postępowania upadłościowego, podlegającej archiwizacji oraz nazwy przedsiębiorstwa w zakresie wchodzącego do niego imienia i nazwiska upadłego, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania tj. za cenę 1 801 822,50zł. Przedmiot sprzedaży obejmuje m. in. 1 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/13, o obszarze 18 922,0 m2. , położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp. , zapisaną w KW nr PO1D/00046074/5, zabudowana budynkiem ,,starej obory” o pow. 1029m², halą magazynową o pow. 432m², budynkiem biurowo-socjalnym złożonym z trzech segmentów o pow. łącznej 271m². W stosunku do budynku ,,starej obory” została wydana decyzja nr PINB. 406/1. 2018 nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych, a w stosunku do budynku biurowo socjalnego została wydana decyzja nr PINB 406. 31. 2017 nakazująca rozbiórkę segmentu nr III o pow. 123. 24m². 2 - nieruchomość gruntowa zabudowana stanowiąca działkę 3/7, o obszarze 17 850,0m2. , położona w miejscowości Topola, gmina Środa Wlkp. , zapisaną w KW nr PO1D/00046074/5, zabudowana budynkiem magazynowym o pow. 115m². 3 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, o powierzchni użytkowej 188,0 m2, stanowiąca działkę 66/4, o obszarze 1 245,0 m2 położona w miejscowości Ruszkowo nr 20 A, zapisaną w KW nr PO1D/00006297/2. W budynku na parterze, bezumownie mieszkanie zamieszkuje brat Upadłego. 4 - nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 173,8 m2 + garaż 25,4 m2, położona w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Bławatkowej 7, stanowiąca działkę 20/4, o obszarze 815,0 m2, zapisana w KW nr PO1D/00040106/7. Budynek bezumownie użytkuje Spółka Żurawie Wielkopolska Sp. z o. o. s. k. (uprzednio Projekt & Consulting sp. z o. o. ). 5. -ruchomości stanowiące własność upadłego. Oferty zgodne z warunkami opisanymi w Regulaminie przetargu, należy składać w formie pisemnej w zapieczętowanych, nieprzezroczystych kopertach z adnotacją ”Oferta przetargowa na zakup przedsiębiorstwa: PW Krzysztof Haniewicz w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XI GUp 8/16) – nie otwierać” w terminie do dn. 21. 12. 2020r. ,do godz. 11. 00 w Biurze Syndyka ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań . Z regulaminem przetargu oraz operatem z oszacowania przedsiębiorstwa upadłego, można zapoznać się w Kancelarii Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań, w godz. 10. 00-14. 00. we wtorki i czwartki w okresie od 01 – 17 grudnia 2020r. Szczegółowych informacji o przetargu udziela syndyk pod nr tel. : 60* * *(pokaż) 602 751 801 , Oferty złożone niezgodnie z Regulaminem przetargu nie będą rozpatrywane. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert częściowych. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 180 000,00zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100) na rachunek bankowy upadłego: PL 44 2490 0005 0000 4500 9893 2311 w terminie do dnia 21 grudnia 2020r. ,do godz. 11. 00. Otwarcie i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w dniu 21. 12. 2020r. o godz. 11. 30, w Kancelarii Syndyka. Rozpoznanie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 22. 12. 2020r. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu nie później niż do dnia złożenia pierwszej oferty, a także prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Regulamin sprzedaży: https://monitorurzedowy. pl/announcement/attachment/4093 Kontakt: Syndyk Krzysztof Gnatowski tel: 60* * *(pokaż) 602 751 801 pl Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Komentarze

Zaloguj się aby móc komentować
Wyświetleń: 25Obserwuje: 0

Serwis OKENO - darmowe ogłoszenia z całej Polski! Dodaj ogłoszenie i sprzedawaj!
OKENO oferuje darmowe ogłoszenia z całego kraju. Tylko u nas możesz bezpłatnie zamieścić ogłoszenia w wielu popularnych kategoriach. Codziennie aktualizujemy naszą bazę o nowe, atrakcyjne ogłoszenia. Szukasz nieruchomości? Zapraszamy do naszego zbzioru ogłoszeń: domy do wynajęcia, pokoje do wynajęcia, sprzedam dom lub mieszkania na sprzedaż. Chcesz zaoferować nieruchomość do wynajęcia lub na sprzedaż? Umieść samodzielnie ogłoszenie z tematycznym nagłówkiem: mieszkania do wynajęcia, działki na sprzedaż, domy, mieszkania na sprzedaż. Marzy Ci się nowa praca? Zamieść ogłoszenia o pracę z nagłówkiem szukam pracy lub znajdź interesujące ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Chcesz nabyć samochód lub go sprzedać? Przejrzyj koniecznie ogłoszenia motoryzacyjne. OKENO to najlepszy serwis darmowych ogłoszeń w Polsce, nie czekaj, zamieść swoje ogłoszenie już teraz i czerp korzyści!