ostatnio Dodane

szkolenie/staż, prac. ochrony, opiekun, kucharz

szkolenie/staż, prac. ochrony, opiekun, kucharz

PARAMETRY

  • Rodzaj umowy Inny
  • Dodatkowe wymagania Brak
  • Wymiar pracy Praktyka / staż

OPIS

projekt start po pracę! zapraszamy osoby powyżej 30 r.ż., mieszkańców woj. lubelskiego, szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej.

oferujemy w ramach projektu m.in.: analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z ipd, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

ponadto:

płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h brutto) do wyboru:

• kwalifikowany pracownik ochrony (245h) - 1 grupa/12os.

• monter urządzeń oze z uprawnieniami g1, g2, g3 (100h) - 1 grupa/12os.

• technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h)

- 1 grupa/12os.

• opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os.

• kucharz (110h) - 2 grupy/24os.

płatne 4m-ce staże zawodowe 1750zł brutto/m-c


biuro projektu start po pracę 

ul. montażowa 16

20-214 lublin

tel: 535 882 069

www.proesa.pl/spp/

Komentarze

Okeno Chat - Dyskutuj z innymi!