Koszyk

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowny Użytkowniku!

Zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

OKENO S.A. z siedzibą w Lublinie, Turystyczna 32, 20-207 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod nr KRS 0000701615, REGON 368625918, NIP 9462674708.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest:

Pan Marcin Jarosiński

W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

telefonicznie:

(od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:00) pod numer telefonu: +48 502 221 882

e-mailowo:

pod adresem: zgloszenia@okeno.pl

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Świadczenie zamówionych usług w tym:

  1. możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,
  2. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,
  3. przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia oraz o proponowanych możliwościach zwiększenia jego zasięgu (wyświetleń),
  4. przeglądania, odpowiadania na ogłoszenia innych użytkowników, nawiązywania interakcji z użytkownikami a także zawiązywanie z nimi transakcji (np. dane do wysyłki zakupionego produktu),
  5. bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla użytkowników z określonymi uprawnieniami poprzez pocztę elektroniczną,
  6. wystawiania ocen i opinii innym użytkownikom Serwisu.

 

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa.

 

Użytkowniku, masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak i wniesienia skargi do organu nadzorczego.